Nationell kongressrapport

Kongressrapporter - Swedish Network of Convention Bureaus

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt underlag på, därför skapar Swedish Network of Convention Bureaus en rapport varje år med statistik över kongresser som arrangerats i Sverige.

Kongressrapporten är unik samling statistik som visar hur många nationella och internationella kongresser som arrangerats i de städer där det finns en Convention Bureaus. Den lyfter även fakta samt effekter av de kongresser som ägt rum. Med en årligt återkommande kongressrapport vill vi lyfta fram värdet av de kongresser som arrangeras och visa den utveckling som sker.

Statistiken som presenteras är hämtad från SNCVB:s interna databas över nationella kongresser som cirkulerar runt i Sverige. I denna statistik ingår ej Stockholm och Göteborg.

Statistiken är baserad på följande kriterier:
– Minst 50 deltagare
– Minst en övernattning
– Roterar mellan minst tre städer i olika län, alternativt tre länder
– Arrangeras regelbundet (exempelvis varje, varannan, eller var fjärde år)
Ej företagsmöten, mässor, evenemang, idrottstävlingar samt destinationsbundna möten.

Rapporten är resultatet av hårt arbete i många år med att skapa rutiner och system för att kunna leverera statistik i en del av branschen som tidigare varit svår att mäta.