Vad är Legacy och Impact?

Legacy Impact

Vi kanske ändå ska prata ”svenska” i detta sammanhang för ordet legacy är inte alltid helt lätt att förstå. Kort och gott pratar vi om vad som skapas och långsiktiga effekter. Och i vårt fall, när vi pratar möten, pratar vi om alla de kringeffekter ett möte kan skapa och bidra till – både innan, under och efter ett genomförande.

Legacy/arv är i grunden vad du skapar och vad du lämnar efter dig, oavsett om det är program/kurser, kunskap eller någon annat man kan dra fördel av.

Impact/påverkan är förändringen som  skapas bland människor som drar nytta av arvet/legacy.” Näringslivet tolkar ofta definitionen av påverkan som ekonomisk,
men ”påverkan är också positiv förändring”.

Varför?
Vad vill ni ha för effekter av ert möte – vad är ert mål och syfte med att stå som värdar?

Ett möte är så mycket mer än genomförandet. Ta tillvara på och använd planeringstiden till mer än genomförandet, för vi kan garantera att man har igen det. De personella och ekonomiska resurser som allokeras till planering och genomförande kan med fördel även initiera nya samarbetsprojekt och aktiviteter (som kommer leva länge efter att mötet lämnat just din stad) i syfte att både skapa innehåll och kvalitet till genomförandet.

Man brukar säga att resan dit är mödan värd – och det kan vi skriva under på. Viktiga är de möjligheter som resan skapar för att säkerställa att effekterna kvarstår även efter mötet.
Tänk att det var just HÄR, i din stad, som ett enormt erfarenhetsutbyte mellan hundratals, eller tusentals deltagare skedde. Det är något du och besökarna alltid bär med sig.

Grunden i legacy projekt

Att från början vara införstådd med föreningens eller mötes arrangörens uppdrag och syfte och hur de kan förstärkas genom aktiviteter.

Man jobbar efter en medveten plan att skapa positiv förändring som pekar mot dessa uppdrag och syften genom mötet. Legacy formas av en grupp intressenter som stödjer förändringsprocessen under ett möte/event. Denna grupp har koll på mötet och dess legacyaktiviteter så de efter mötet kan rapportera om det långsiktiga impact/påverkan
som skapas.

Aktuellt om Legacy