Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att
göra det på.

Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer började samarbeta.
Inom SNDMO, SNED och SNCVB används olika uttryck fast många frågor är gemensamma.
Vi kände ett behov av att definiera vissa uttryck och få en samsyn kring vad vi menar när vi
använder olika termer.

En arbetsgrupp med en representant från vardera organisation tillsattes och arbetade under
2023 fram en första version vilken publiceras i april 2024. Gruppen bestod av:
Patrik Tengwall, SNED
Gezim Kiseri, SNCVB
Björn Fransson, SNDMO

Målet med att ta fram en ”ordlista” med de vanligast förekomna termerna inom våra
verksamheter definieras och förklaras på ett enhetligt sätt.

”Ett gemensamt språk”, syftar till att enhetligt förklara vanliga termer inom
verksamheterna. Målet har varit att skapa en ordlista för att främja en
gemensam förståelse och en standardiserad användning av dessa begrepp.

Läs hela ”ordlistan” här:

MER AKTUELLT:

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »

Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några. Är du opinionsbildare, värd

Läs mer »