Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att
göra det på.

Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer började samarbeta.
Inom SNDMO, SNED och SNCVB används olika uttryck fast många frågor är gemensamma.
Vi kände ett behov av att definiera vissa uttryck och få en samsyn kring vad vi menar när vi
använder olika termer.

En arbetsgrupp med en representant från vardera organisation tillsattes och arbetade under
2023 fram en första version vilken publiceras i april 2024. Gruppen bestod av:
Patrik Tengwall, SNED
Gezim Kiseri, SNCVB
Björn Fransson, SNDMO

Målet med att ta fram en ”ordlista” med de vanligast förekomna termerna inom våra
verksamheter definieras och förklaras på ett enhetligt sätt.

”Ett gemensamt språk”, syftar till att enhetligt förklara vanliga termer inom
verksamheterna. Målet har varit att skapa en ordlista för att främja en
gemensam förståelse och en standardiserad användning av dessa begrepp.

Läs hela ”ordlistan” här:

MER AKTUELLT:

Framtidens möte

I veckan kom Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF ) rapport om ”Framtidens möten” där man undersökt coronapandemins effekter på svensk mötesindustri och kommit fram till

Läs mer »

2023 års kongressrapport

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer »

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »