Statistik och forskning

Bakgrund: Hela vår bransch tittar på sätt att mäta effekter av det vi gör och statistik i olika former för
att ha som grund för beslut och belägga verksamhetens värde. Några organisationer har egna
statistikgrupper. Vidare används statistik från SCB, Tillväxtverket m fl organisationer. Diskussionen har
rört sig kring vilken gemensam statistik vore vi betjänta av. Parallellt med det finns diskussionen om
forskning och samarbeten med olika akademiska institutioner som intresserar sig för vår verksamhet.

Mål: Att kartlägga och identifiera den statistik och den forskning/de forskningssamarbeten som i dag
används i de olika organisationerna samt vad man saknar inom dessa områden.

Läs hela rapporten här:

 

MER AKTUELLT:

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »

Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några. Är du opinionsbildare, värd

Läs mer »