Metoder/Case

Legacy metoder

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022

Ett arbete med att skapa långsiktiga, positiva effekter tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum. Fortsättning från sida 1

Efter

Direkta resultat

• 400 besökare till pop-up-arenan i Nordstan.
• Direktsänd intervju i Sveriges Radio P4 under pågående aktivitet i Nordstan.
• Pressrelease resulterade i två artiklar i lokal press.
• Snabb.Stark.Årsrik var mycket uppskattad. Deltagarna visade stort engagemang och intresse för utställningen. Kort- till långsiktiga effekter
• Göteborgarna fick ökad kännedom om att det går att förbättra sin hälsa genom att göra små livsstilsförändringar.
• Hälsofrämjande aktörer inom olika områden, fick möjlighet att möta allmänheten.
• Användningen av Livsstilsverktyget kommer att följas upp av Göteborgs universitet 2025. Genom den särskilda JRL:en som skapades, går det att mäta hur många som anmäler sig till studien inom ramen för Fokusår Hälsa, men också att följa deras hälsoresa.
• Svaren på ’’Detta är hälsa för mig’’-undersökningen kartlades och visade sig stämma överens med den syn på hälsa som intressenterna har. Hälsobegreppet är brett även hos allmänheten. 
• Det intensifierade samarbetet mellan Göteborg & Co och Business Region Göteborg kommer leda till fler, liknande satsningar under framtida möten.

Lärdomar och rekommendationer

• Projekt för att skapa långsiktiga effekter i samband med möten, kräver både tid och resurser. Var strukturerad. Se till att ansvar är tydligt fördelat och att nödvändiga resurser finns.
• Nyttja befintliga plattformar eller ramverk där det är möjligt, som 400-årsjubiléet i detta projekt.
• Arbeta för att projektet ska kunna leva vidare vid framtida möten. Livsstilsverktyget finns både på svenska och engelska. Dock är endast den svenska versionen länkad till forskningsstudien. Om så hade varit fallet även med den engelska, hade det varit fördelaktigt att fortsätta nyttja verktyget under framtida International Forum för att uppnå en större effekt.
• Kommunicera värdet och effekterna under hela projektet. International Forum-projektet används i inspirations- och utbildningssyfte, för att visa hur det går att strategiskt nyttja möten för att skapa långsiktiga, positiva samhällseffekter. Bla har en film spelats in, där en representant för SKR, berättar om fördelarna med att jobba nära värddestinationen. SKR har också presenterat projektet för svenska föreningar och Convention Bureaus, under ett event i Swedish Network of Convention Bureaus regi.

• Samarbeta med en Bonvention Bureau, som känner till lokala förutsättningar, som har ett brett nätverk och kan agera dörröppnare till stadens intressenter.

Pop-up arenan i Nordstan lockade stora som små. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.

Snabb.Stark. Årsrik på Heden uppskattades av delegaterna som deltogunder den guidade visningen. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.

Aktuellt om Legacy