Om SNCVB

SNCVB - Swedish Network of Convention Bureaus

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är att Sveriges CVB:er har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin. Föreningens medlemmar får även möjlighet att utbyta kunskap och affärer mellan varandra.

Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet och konkurrenskraft inom möten. Detta i sin tur bidrar till fler och bättre möten i Sverige. En viktig del i föreningens arbete är att öka medvetenheten om mötesindustrins betydelse hos beslutsfattare, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten samt politiker, både lokalt, regionalt och nationellt.

Aktuellt

Framtidens möte

I veckan kom Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF ) rapport om ”Framtidens möten” där man undersökt coronapandemins effekter på svensk mötesindustri och kommit fram till

Läs mer »

2023 års kongressrapport

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer »

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »