Om SNCVB

SNCVB - Swedish Network of Convention Bureaus

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) är en ideell förening vars medlemmar är svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är att Sveriges CVB:er har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin. Föreningens medlemmar får även möjlighet att utbyta kunskap och affärer mellan varandra.

Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet och konkurrenskraft inom möten. Detta i sin tur bidrar till fler och bättre möten i Sverige. En viktig del i föreningens arbete är att öka medvetenheten om mötesindustrins betydelse hos beslutsfattare, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten samt politiker, både lokalt, regionalt och nationellt.

Aktuellt