Ett föregångsland inom mötesindustrin

Möten är oumbärliga för att stärka en plats och dess utveckling. De långsiktiga effekterna av möten lever kvar på platsen och ger nya samarbeten, sprider kunskap, attraherar spetskompetens, stärker lokala aktörer och verksamheter samt ger ökad turism och ett stärkt platsvarumärke.

Swedish Network of Convention Bureaus är en svensk, ideell, icke vinstdrivande, opolitisk organisation med ändamål att göra Sverige till ett föregångsland inom just mötesindustrin. Våra medlemmar består av ett stort nätverk av lokala Convention Bureaus. Vårt syfte är att ge dessa ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin och utbyta kunskap mellan varandra.

Mot framtiden med oss

Varje lokal Convention Bureau är experter på sina städer och hjälper till med anläggningar, hotell, logistik och har vägar in i olika kontaktnät. De ser även till att skapa mervärde för arrangörer och värdar genom att addera legacy till ett möte, samt ser till att det genomsyras av ortens olika styrkeområden.

Genom oss på SNCVB får du snabb kontakt med önskade destinationers Convention Bureaus och vår hjälp är kostnadsfri!

Varför anordna möten?

Genom att stå som värd för ett möte sätter ni fokus på er verksamhet, vilket skapar möjligheter att stärka ert varumärke ur såväl ett rekryteringsperspektiv som för verksamhetsutveckling och investeringar. Förutom detta bidrar möten till kunskapsutbyten och samverkan. 

Kontakta oss på SNCVB så berättar vi mer.

 

  • Bli en del av världens mest hållbara möten.

  • Låt värdskapet stärka er position som experter.

  • Samla och möt andra som delar samma passion.

  • Sidovinsterna är så mycket mer än ökade antal hotellnätter – det bidrar till kunskapslyft och innovationsutveckling!

  • Inspirera era mötesbesökare att också uppleva er destinations natur- och kulturutbud.