Önskade effekter efter en stor kongress

Karlstad

Forum Jämställdhet 
Forum Jämställdhet är Sveriges största konferens om jämställdhetsfrågor. Den arrangeras årligen av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Konferensen roterar mellan städer som har ett väl utvecklat jämställdhetsarbete.

Forum Jämställdhet samlar årligen över 1 000 deltagare från privat och offentlig sektor med ett fullspäckat program med föreläsningar, seminarier och metodverkstäder.

Forum Jämställdhet 2024
I februari arrangerades Forum för Jämställdhet på kongressanläggningen Karlstad CCC och lokala värdar var Karlstads kommun och Region Värmland. Parallellt med huvudprogrammet pågick ett gediget öppet program. Det öppna spåret var gratis och öppet för alla.

–  Det känns oerhört glädjande att så många valt att komma till Karlstad och Värmland för att besöka Forum Jämställdhet. Det är en mycket angelägen fråga att arbeta med på så många plan. Jämställdhet handlar ytterst om makt och rätten att själv få bestämma över sitt liv och egen kropp. Det är ett arbete som alltid behöver prioriteras, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Till nytta för värmlänningar och Karlstadsbor 
I det korta perspektivet är det bra med deltagarrekord för antalet gästnätter och besöksnäringen i staden liksom att det sätter Karlstad och Värmland på kartan som besöksmål och visar att vi kan hålla stora och bra konferenser.

I det långa perspektivet handlar det om att skapa ett mer jämställt Värmland och Karlstad. Eftersom konferensen arrangerades här hade fler värmlänningar och Karlstadsbor möjlighet att delta både som betalande gäster och gratis på det öppna programmet och mässan. Det blir ett stort kunskapslyft och massor med inspiration som man kan ta hem och använda där man jobbar eller i sitt privatliv.

-Vi är oerhört glada och stolta över att Forum Jämställhet kom till Karlstad och Värmland för andra gången. Än mer stolt blir jag när arrangörerna arbetar fram ett så intressant öppet spår under hela konferensen. Då kan vi dra nytta av att konferensen pågår och stärka budskapet, öka kompetensen och lämna kvar tankar om ämnet för lång tid framöver som dessutom gynnar både Karlstadsbor och värmlänningar, säger Anna-Maria Jäger på Karlstad Convention Bureau.