Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter

I en nyligen genomförd undersökning har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett SNCVB sina åsikter om hur man diskuterar kring framtidens mötesplatser. År 2020 innebar ett hårt slag för dessa mötesarrangörer. 20% tvingades att helt ställa in sina planerade större möten, medan 80% genomförde sina möten men med ett anpassat format.

Två av tre uppger att man hittar både positiva och negativa effekter av de förändringar i mötesformat som man tvingats att genomföra. Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre kostnader samt att man ökar sin räckvidd. Att man tappar möjligheten att nätverka och det sociala är de vanligaste negativa effekterna. En naturlig följdfråga blir då vilka förändringar i mötesformat som kommer att permanentas och vad som kommer att återgå till hur det var innan pandemins utbrott.

SNVCB:s undersökning visar tydligt att behovet av att mötas fysiskt igen är stort. Endast var tionde av de intervjuade svarar att man kommer att undvika personliga möten framöver. Men allt kommer inte att återgå till hur det var innan pandemin. Två av tre föreningar/organisationer uppger t.ex. att man kommer att minska sitt resande. När det gäller egna möten är det framförallt möten på svenska destinationer som kommer att prioriteras.

En annan tydlig förändring är att man planerar att kombinera fysiska och digitala mötesformat. Tre av fyra intervjuade svarar att man kommer att erbjuda deltagare att välja mellan att närvara fysiskt eller digitalt. Framförallt på de största och viktigaste mötena. Mindre möten tror man ibland kommer att vara rent digitala, fast med en tätare frekvens än tidigare.

De flesta av de intervjuade är medvetna om att kraven från mötesdeltagarna kommer att förändras och en av tre erkänner att man idag inte har tillräckligt med egen kunskap för att genomföra framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt. Hälften av organisationerna/föreningarna uppger att man kommer att behöva råd och vägledning i hur man tillämpar nya mötesformat. Hjälpen man behöver är allt från hur man covidsäkrar ett fysiskt möte till hur man genomför digitala möten på ett inspirerande sätt.

Att vi går en spännande mötesframtid till mötes håller nog många med om. Likaså vilken fråga som just nu ligger allra högst upp på dagordningen, nämligen – När kan vi träffas igen!

Ladda ner och läs slutrapporten om undersökningen här »

MER AKTUELLT:

2023 års kongressrapport

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer »

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »

Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några. Är du opinionsbildare, värd

Läs mer »