Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några.

Är du opinionsbildare, värd eller mötesarrangör? Öppna dörrarna till nya upplevelser och var med och skapa en bättre framtid genom möten som förenar. Läs mer på https://lnkd.in/eursD2YR ?

MER AKTUELLT:

Ett gemensamt språk

Att kunna kommunicera med varandra förutsätter att man har ett gemensamt språk att göra det på. Den insikten kom ganska tidigt när vi tre destinationsorganisationer

Läs mer »

Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några. Är du opinionsbildare, värd

Läs mer »