Framtidens möte

I veckan kom Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF ) rapport om ”Framtidens möten” där man undersökt coronapandemins effekter på svensk mötesindustri och kommit fram till tre megatrender som tros forma framtiden möten. Platsupplevelser – Digitalisering – Hållbarhet är tre megatrender formar svensk och global mötesindustri idag. I rapporten intervjuas Annika Hallman, chef Möten, Göteborg & Co […]