Årets kongressrapport

I årets kongressrapport uttalar sig representanter från Näringsdepartementet, kongressbyråer, eventdesigner, convention bureaus och teknikleverantörer. Samtliga ger bilden av att det är en ny tid vi går till mötes som både är klimatsmartare, effektivare och mer innovativ. Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB), en ideell förening som representerar 24 destinationer över hela Sverige, sammanställer årligen en […]

Effekter av ett möte

Våra kollegor i Danmark är fina förebilder för hur möten kan skapa långsiktiga, bestående avtryck och har skapat olika verktyg för arbetsprocessen.  I samförstånd med dem hänvisar vi mer än gärna till deras Legacy Lab för att ta del av verktygen och inspireras av det arbetet. Ditt möte kan helt enkelt bli ett verktyg i […]

Hybridrevolutionen

Blir allt digitalt sen? Många frågetecken har dykt upp det senaste året. Herr Omar har spanat på detta och kommit fram till bland annat • Många uppskattar att man kan delta utan att resa • Arbetsgivare sparar pengar på resor och hotell • Resfria möten blir ett viktigt inslag i företagens miljöpolicy’s • Sannolikt blir […]

Örebro tipsar

I december 2020 genomförde Örebro CVB två utbildningsinsatser. En för arrangörer och en för besöksnäringens aktörer. Här delade proffsen med sig av sina tips för att skapa bra digitala möten och även vad som krävs av mötesaktörer för att tillgodose nya behov från kunderna.   Proffsens tips!