Årets kongressrapport

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt underlag på, därför skapar Swedish Network of Convention Bureaus en rapport varje år med statistik över kongresser som arrangerats i Sverige.

Kongressrapporten är unik samling statistik som visar hur många nationella och internationella kongresser som arrangerats i de städer där det finns en Convention Bureaus. Den lyfter även fakta samt effekter av de kongresser som ägt rum. Med en årligt återkommande kongressrapport vill vi lyfta fram värdet av de kongresser som arrangeras och visa den utveckling som sker.

Läs rapporten från 2022 här 

MER AKTUELLT:

Effekterna av möten

Effekterna av ett möte är många och lever kvar länge. Nya samarbeten, kunskapsspridning, ökad turism och ett stärkt platsvarumärke är några. Är du opinionsbildare, värd

Läs mer »

Årets kongressrapport

Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande del av svensk besöksnäring. Exakt hur stor mötesindustrin är i Sverige finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer »

Effekter av ett möte

Våra kollegor i Danmark är fina förebilder för hur möten kan skapa långsiktiga, bestående avtryck och har skapat olika verktyg för arbetsprocessen.  I samförstånd med

Läs mer »